Afspraken

Een paar kleine, belangrijke regels voor de omgang in de community

Afspraken voor een goede omgang met elkaar (under construction)

  • Communiceer positief. 
  • Ga respectvol met elkaar om
  • Help elkaar en stel vragen
  • Geen promoties of spam